#WspierajSeniora – zostań wolontariuszem!

 • Inne

Chcesz pomóc seniorowi? Masz czas i możliwość zrobienia zakupów osobie potrzebującej czy wyprowadzić psa na spacer? A może Ty jesteś seniorem i potrzebujesz wsparcia w codziennych czynnościach? Centrum Seniora w Szczecinie bierze udział w projekcie #WspierajSeniora, którego celem jest wychodzenie naprzeciw zróżnicowanym potrzebom osób starszych oraz ich rodzin, stwarzając przy tym warunki szeroko pojmowanego rozwoju seniorów, wsparcia społecznego.

W tym trudnym czasie musimy wspierać się wzajemnie. Jeśli chcesz zaoferować innym swoją pomoc, i możesz przeznaczyć na to swój wolny czas oraz zaangażowanie – dołącz do grona wolontariuszy! Link do zapisu: http://bit.ly/CentrumSeniora

W dobie pandemii, przed zakażeniem koronawirusem powinniśmy szczególnie chronić osoby starsze.Dzięki programowi osoby w wieku powyżej 70 lat uzyskają niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy kontakt z dedykowaną infolinią. Wsparcie w postaci np. niezbędnych produktów zostanie dostarczone do domu seniora.Razem pokonamy koronawirusa!

Kim jest wolontariusz

To osoba, która świadczy dobrowolną, bezpłatną, świadomą pracę na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, wykraczającą poza związki rodzinno-koleżeńsko- przyjacielskie.

Jakie prawa i obowiązki mam jako wolontariusz?

 • Masz obowiązek wykonywać świadczenia zgodnie z zawartym porozumieniem,
 • masz prawo zawrzeć porozumienie o współpracy z organizacją lub instytucją, w której działa jako wolontariusz,
 • masz prawo otrzymać pisemne zaświadczenie i opinie na temat odbytego wolontariatu,
 • masz prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • masz prawo do odpowiednich środków ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykorzystywaniem.

W jaki wolontariat mogę zaangażować się w Centrum Seniora w Szczecinie?

 • Wspieranie osób starszych w zakupach, wykupieniu leków,
 • wspieranie osób starszych w wyprowadzeniu psa
 • wspieranie osób starszych w wyjściu na spacer, załatwieniu spraw urzędowych, wizycie u lekarza,
 • wspieranie osób starszych w drobnych pracach domowych,
 • wspierania osób starszych w nauce korzystania z komputera, tableta, smartfona
 • wolontariat kompentencyjny,
 • wolontariat telefoniczny- rozmowa,
 • wolontariat przy wydarzeniach organizowanych przez Centrum Seniora w Szczecinie.

Zapisz się i dołącz do naszej drużyny!

Link do formularza: http://bit.ly/CentrumSeniora
Link do strony: http://seniorszczecin.pl/
Facebook:https://www.facebook.com/seniorszczecin
Instagram: https://www.instagram.com/centrumseniora/