• Organizacje pozarządowe

Urząd Miasta Szczecin od wielu lat spotyka się w gronie organizacji pozarządowych, aby podsumować dotychczasową współpracę Miasta Szczecin z sektorem tworzonym oddolnie przez Szczecinian. Ideą spotkania jest nie tylko omówienie zrealizowanych działań, ale również wspólna analiza potrzeb i wyzwań w obszarze współdziałania organizacji pozarządowych, samorządu i zaangażowanych społecznie mieszkańców Szczecina.

Tegoroczne XIX Walne Spotkanie Organizacji Pozarządowych ma charakter sprawozdawczo-wyborczy. Podsumowana zostanie kadencja Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego za lata 2019/2022 oraz przeprowadzone zostaną wybory do Rady na kolejną kadencję.

Spotkanie odbędzie się 2 czerwca 2022 roku o godz. 17.00 w nowej formule i będzie miało charakter hybrydowy – oznacza to, iż Państwa przedstawiciele mogą dokonać wyboru sposobu uczestnictwa:

1. czynny udział osobiście (Sala Sesyjna Rady Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1)
2. czynny udział on-line
3. bierny udział jako obserwator

Licząc na Państwa udział w spotkaniu Urząd Miasta zachęca do zgłaszania swoich kandydatów do nowej Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wszelkie niezbędne informacje i formularze zgłoszeniowe dotyczące Walnego Spotkania Organizacji Pozarządowych znajdą Państwo poniżej.

Piotr Krzystek
Prezydent Miasta Szczecin

więcej informacji