Strona dla aktywnych szczecinian!

Szczecin jest największym ośrodkiem kulturalno-społecznym na terenie województwa Zachodniopomorskiego. Jako stolica województwa przoduje w działaniach na rzecz aktywności społecznej poprzez wprowadzanie szeregu udogodnień dla mieszkańców. W Szczecinie funkcjonują centra wspierania cudzoziemców, organizacji pozarządowych, seniorów, młodzieży, wolontariatu, aktywnych obywateli. Jest tutaj zarejestrowanych ponad 2500 organizacji pozarządowych działających w różnych obszarach.

Ilość podejmowanych przez Miasto, organizacje pozarządowe, mieszkańców inicjatyw jest bardzo duża a ich rozproszenie na terenie Miasta jeszcze większe. Fundacja Sektor 3 widzi problem jakim jest brak scentralizowanej, łatwej w odbiorze informacji dla aktywnych mieszkańców Szczecina, która byłaby dostępna na wyciągnięcie ręki. Gmina, organizacje, informacje grup nieformalnych, inicjatorów działań posiadają szereg internetowych stron tematycznych czy serwisów (strony www, grupy, fora, strony na serwisach społecznościowych), jednak są one słabo ze sobą połączone i nie odnoszą się do siebie nawzajem – nie istnieje kanał, w którym każdy mieszkaniec Szczecina może znaleźć działania społeczne, obywatelskie, kulturalne, muzyczne itp. prowadzone przez aktywne społeczności czy w ramach realizacji zadań publicznych, proponowanych spotkań dla mieszkańców w ramach współpracy z administracją czy zachęcające do społecznego włączania się w działania Szczecina. Dlatego, ważne jest, aby mieszkaniec Szczecina w jednym miejscu mógł znaleźć informacje, które pomogą mu w tworzeniu przestrzeni zarówno dla siebie jak i dla innych.

Odpowiedzią na ten problem jest niniejsza strona. Ma ona być miejsce w sieci, które stale się rozwija i jest na bieżąco aktualizowane. Oczywiście w mieście liczącym ponad 400 tysięcy mieszkańców trudno wiedzieć o wszystkim co się dzieje, dlatego zachęcamy do kontaktu z Fundacją, aby strona była jak największym źródłem informacji o działaniach w mieście i dla miasta!

Informacje kontaktowe