Projekty zgłoszone przez mieszkańców do tegorocznej edycji SBO wchodzą w kolejny etap weryfikacji tj. oceny w Zespole Opiniującymi i rozpatrywania odwołań w Zespole Odwoławczym. Zespoły tworzą mieszkańcy Szczecina w tym: przedstawiciele organizacji pozarządowych, rad osiedli, czy Młodzieżowej Rady Miasta.

Pierwsze spotkanie Zespołu Opiniującego i Zespołu Odwoławczego, odbędzie się 12 lipca br. o godzinie 16:00  i  będzie miało charakter organizacyjno – informacyjny.

Członkowie zespołów,  na kolejnych posiedzeniach, zapoznawać się będą z projektami i wynikami ich weryfikacji w urzędzie,  a następnie zadecydują  które z nich trafią na listę go głosowania. w przypadku niezakwalifikowania się projektu na listę  – członkowie Zespołu Odwoławczego rozpatrzą złożone  przez autora odwołanie.

Link do transmisji pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy).