SBO 2021: Weryfikacja zgłoszonych projektów

Zespół Opiniujący i Zespół Odwoławczy tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego rozpoczynają opiniowanie projektów zgłoszonych do SBO. (informacje o weryfikacji projektów)

Członkowie obu zespołów,  w zależności od ich zadań, zapoznają się z wynikami weryfikacji w urzędzie, zbadają czy przebiegała prawidłowo, lub podejmą decyzję o skierowaniu projektów na listę do głosowania oraz rozpatrzą odwołania autorów – w przypadku niezakwalifikowania się projektów na listę do głosowania.

Pierwsze spotkanie obu zespołów odbędzie się 25 sierpnia br. o godzinie 16.00. w formie zdalnej, celem spotkania będzie wybór Prezydium zespołów oraz weryfikacja pierwszej puli projektów SBO 2021.

Link do platformy internetowej pozwalającej śledzić posiedzenie zostanie udostępniony w dniu spotkania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2021/Zespół Opiniujący i Odwoławczy).