SBO 2021: Lista zgłoszonych zadań

Na stronie https://sbownioski.szczecin.eu/projekty dostępna jest lista zgłoszonych wniosków w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Zapraszamy do zapoznania się z zadaniami jeszcze przed głosowaniem!