RO Podjuchy: petycja złożona

Petycja dotycząca pozostawienia linii 904 została przekazana Prezydentowi Miasta Szczecina.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FRadaOsiedlaPodjuchy%2Fposts%2F4559055817458923&width=500&show_text=true&height=754&appId" width="500" height="754" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>