Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Phasellus varius tempor tellus, auctor commodo.

W nawiązaniu do przekazywanych wcześniej informacji o działaniach podejmowanych w zakresie realizacji inwestycji obejmujących rewitalizacje placów zabaw dla dzieci na Głębokiem i w Pilchowie uprzejmie informujemy o aktualnej sytuacji.

Dla przypomnienia Rada Osiedla podjęła decyzję o przeznaczeniu na oba zadania łącznej kwoty 226.900,- zł wynikającej ze wstępnego oszacowania nakładów inwestycyjnych dla opracowanych koncepcji odpowiadających naszym oczekiwaniom.

Po wykonaniu projektów wykonawczych oraz uwzględnieniu poprawek wynikających z  drastycznego wzrostu kosztów materiałów, energii i robocizny dokonana została weryfikacja przyjętych w kosztorysach wycen. W konsekwencji nowa wartość inwestycji wzrasta wg nowych danych kosztorysowych o  36.608,14 zł.

W efekcie RO postanowiła zwiększyć przyjęty pierwotnie budżet na oba zadania o 40.000,- zł. Liczymy, że już na wiosnę dzieci wraz z opiekunami będą mieli możliwość korzystać z całkowicie odnowionych placów zabaw.

Szczegóły wraz ze zdjeciami – https://www.glebokiepilchowo.pl/plac-zabaw/