Regionalny Plan Transportowy Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030

Regionalny Plan Transportowy Województwa Zachodniopomorskiego 2030 ma m.in. służyć koordynacji i kompleksowemu planowaniu potrzeb inwestycyjnych w zakresie ponadlokalnych sieci transportowych, obejmujących transport drogowy, kolejowy, lotniczy, wodny, rowerowy i publiczny. Więcej informacji na temat RPTWZ 2030 znajdą Państwo w tym miejscu: http://rbgp.pl/rptwz2030/

1 grudnia 2020 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Regionalnego Planu Transportowego Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030.

Jednym z działań jakie są prowadzone w ramach prac nad RPT 2030 jest ankieta, której celem jest uzyskanie opinii mieszkańców województwa odnośnie ich potrzeb i zachowań transportowych, co pomoże w skuteczniejszym określeniu celów polityki transportowej regionu w nadchodzących latach. Zebrane dane posłużą m.in. do wsparcia opracowywanego RPTWZ 2030, zawierającego zarówno zestawienie celów polityki transportowej województwa odpowiadających nowym wyzwaniom i możliwościom rozwojowym naszego regionu, jak i zawierającego listę działań, również inwestycyjnych, pozwalających na ich realizację. Badanie ma charakter anonimowy, a jego ostateczne wyniki zostaną udostępnione publicznie.

Ankieta dostępna jest pod adresem: http://rbgp.pl/rpt-ankieta/

W razie pytań lub problemów technicznych związanych z ankietą można kontaktować się mailowo: ankieta.rpt@rbgp.pl