Rady Osiedli2020-10-15T14:07:27+02:00

Rady Osiedli

Rada osiedla jest najniższym szczeblem samorządu terytorialnego, który przewiduje ustawa o samorządzie gminnym. Pełni ona funkcję opiniodawczej jednostki pomocniczej dla władz miasta oraz przede wszystkim, służy mieszkańcom jako organ pośredniczący pomiędzy ogółem mieszkańców osiedla i władzami miasta.

Rada Osiedla nie jest organem decydującym, lecz organem wpływającym na decyzje z pozycji interesów mieszkańców Osiedla. Siła tego wpływu wynika m.in. ze statutu Osiedla, który przewiduje listę spraw istotnych dla mieszkańców. Opinia Rady Osiedla wyrażana jest w imieniu kilkutysięcznej grupy wyborców z terenu osiedla, wobec czego trudno jej nie uwzględnić bez szczególnego, wyczerpującego uzasadnienia i wytłumaczenia.

Rada jest uprawniona do realizowania inwestycji, które przede wszystkim wpłyną na  poprawienie komfortu życia mieszkańców danego osiedla. Oznacza to, iż dzięki radom osiedla realizowane są między innymi takie inwestycje jak: budowa lub remonty chodników, instalacja elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, barierki), nasadzenia zieleni czy budowa boisk sportowych oraz placów zabaw.

Oprócz tego rady osiedli prowadzą liczne działania, które formalnie nie zaliczają się do inwestycji, ale niejako poprawiają i urozmaicają życie mieszkańców danego osiedla. Możemy wyróżnić tu takie działania jak: organizacja festynów osiedlowych czy wydawanie różnego rodzaju czasopism lokalnych.

Źródło: Rady Osiedli w Szczecinie

Strona mieszkaniec.szczecin.pl jest zarządzana przez Fundacje Sektor 3 w ramach zadania „Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji” na podstawie umowy CRU 19/0005620 z dnia 27.12.2019r. finansowanego ze środków Urzędu Miasta Szczecin.

Fundacja Sektor 3

biuro@sektor3.szczecin.pl
91-350-82-99
al. Wojska Polskiego 63, IV piętro