Organizacje pozarządowe2022-02-23T12:21:06+01:00

Organizacje pozarządowe

Czym są organizacje pozarządowe? Dla przysłowiowego Kowalskiego może być to enigmatyczna nazwa. Są to stowarzyszenia, fundacje, związki, towarzystwa, federacje, kluby sportowe. Na terenie Szczecina jest zarejestrowanych ok. 2500 organizacji pozarządowych, które działają w obszarze m.in. kultury, sportu, edukacji, pomocy społecznej, ekologii, ratownictwa, turystyki. To one w dużej części odpowiadają za różnego rodzaju „dodatkowe” możliwości naszego miasta organizując festiwale, wydarzenia, wystawy, plebiscyty, spotkania, dyskusje, placówki wsparcia, ośrodki pomocy.

Organizacje pozarządowe mogą realizować swoje działania dzięki funduszom które mogą pochodzić z wielu źródeł np.: grantów ze środków publicznych, grantów ze środków prywatnych, 1 procenta z podatku (tylko w przypadku organizacji pożytku publicznego), odpłatnej działalności statutowej, działalności gospodarczej, składek członkowskich, darowizn na rzecz organizacji. Mogą  korzystać z pomocy wolontariuszy w swoich działaniach lub zatrudniać pracowników.

Osoby aktywne, które chcą realizować swoje pasje bądź pomagać innym, powinny sprawdzić właśnie organizacje pozarządowe – dołączyć do istniejących lub założyć własną. Trzeba tylko pamiętać, że organizacje mają swoje obowiązki wobec różnych organów, których trzeba regularnie pilnować.

Poniżej przedstawiamy linki do przewodników online jak założyć wybrane typy organizacji:

W dużym skrócie – aby powołać do życia organizację należy posiadać odpowiednie zaplecze osobowe (różne w zależności od typu organizacji), stworzyć dokument regulujący jej działania (statut, regulamin), wypełnić dokumenty rejestrowe (różne w zależności od typu organizacji).

Na terenie Szczecina można uzyskać wsparcie na etapie tworzenia organizacji pozarządowych w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3. Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, to miejsce w sercu Szczecina, gdzie lokalne NGO’sy mogą uzyskać kompleksowe wsparcie. Zaczynając od kwestii merytorycznych i pomocy w zakładaniu i prowadzeniu organizacji, poprzez konsultacje ekspercie i szkolenia, kończąc na udostępnianiu pomieszczeń i sprzętu (w siedzibie CWOP Sektor3). Wszystko całkowicie nieodpłatnie! Działanie Sektor 3 od 2010 roku finansowane jest ze środków Gminy Miasto Szczecin oraz w okresie listopad 2011 – luty 2014 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ze wsparcia CWOP Sektor 3, do tej pory skorzystało ponad 400 organizacji z terenu Szczecina i najbliższych okolic. Jeśli liczyć fakt, że CWOP Sektor 3 pomagał wielokrotnie tej samej organizacji w kilku różnych sprawach, to można by powiedzieć że wspartych zostało ok. 1000 organizacji.

Biuro Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin – wydział Urzędu Miasta Szczecin, który odpowiada za współpracę z organizacjami pozarządowymi na terenie miasta.

Szczeciński Inkubator Kultury – INKU Szczeciński Inkubator Kultury powstał 1 września 2011 r. Od początku jest zarządzany przez Stowarzyszenie Media Dizajn. Został powołany przez Miasto Szczecin – jest odpowiedzią na potrzeby organizacji operujących w trzecim sektorze w obszarze kultury. Tworzy sprzyjające warunki do powstawania i rozwoju organizacji pozarządowych, inicjatyw społecznych działających w sferze kultury na terenie miasta Szczecina.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (członek SzOWES) – Misją SZOWES jest wzrost znaczenia ekonomii społecznej w regionie zachodniopomorskim służącej integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją, wzrostowi kapitału społecznego oraz rozwojowi przedsiębiorczości.

Strona mieszkaniec.szczecin.pl jest zarządzana przez Fundacje Sektor 3 w ramach zadania „Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji” na podstawie umowy CRU 19/0005620 z dnia 27.12.2019r. finansowanego ze środków Urzędu Miasta Szczecin.

Fundacja Sektor 3

biuro@sektor3.szczecin.pl
91-350-82-99
al. Wojska Polskiego 63, IV piętro