• Organizacje pozarządowe

UWAGA – w związku z konfliktem militarnym w Ukrainie uległ zmianie Regulamin Programu. W ramach programu wyodrębniono nabór doraźny „wsparcie: Ukraina” a alokacja środków finansowych na poszczególne nabory uległa zmianie. Aneks do regulaminu: LINK