• Organizacje pozarządowe

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin zaprasza szczecińskie organizacje pozarządowe do składania ofert w pierwszym naborze wniosków w programie #mikroDOTACJE 2021.

Organizacje i grupy nieformalne działające na terenie Szczecina i na rzecz Szczecinian zapraszamy do składania wniosków o realizację mikrodotacji. Ogłaszamy start pierwszego naboru – na wnioski czekamy od 8 do 28 marca 2021 roku. Realizacja zadań możliwa jest w terminie od 12 kwietnia do 31 lipca 2021 roku.

Program #mikroDOTACJE2021 to kontynuacją, rozpoczętego w 2016 roku, programu wspierania organizacji pozarządowych z terenu Miasta Szczecin na zasadach regrantingu. Od 2016 roku Operatorem środków finansowanych pochodzących z budżetu Miasta Szczecin jest Fundacja Sektor 3, która prowadzi Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin.

Za priorytetowe działania w pierwszym naborze uznaje się działania realizowane w ramach Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych 2021 (w dniach 13 – 20 czerwca 2021), inicjatywy na rzecz seniorów, osób młodych lub realizowane przez młode organizacje pozarządowe. W roku 2021 skupimy się również na wartości proponowanych rezultatów, które mają być osiągnięte przez realizację działań oraz proponowanych zmianach jakie organizacje chcą wprowadzić poprzez swoje działania. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w regulaminie konkursu oraz dokumentach konkursowych.

Zapraszamy do składania ofert na realizację mikrodotacji. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu oraz uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych na temat programu #mikrodotacje2021, które odbęda się:

  • Spotkanie informacyjne online 1 – 17.03.2021, godz. 17.00
  • Spotkanie informacyjne online 2 – 20.03.2021, godz. 11.00
  • Spotkanie informacyjne online 3 – 22.03.2021, godz. 13.00

LINK do rejestracji na spotkanie (proszę wybrać jeden z terminów) znajduje się TUTAJ

Kontakt dla wnioskodawców: Agata Lewandowska, Jakub Sztombka: biuro@sektor3.szczecin.pl, telefon 91 350 82 99, poprzez system Witkac.pl.

UWAGA!!! Od tego roku wnioski w ramach konkursu mikroDOTACJE mogą być składane TYLKO poprzez platformę WITKAC.PL