Konsultacje społeczne2020-10-07T09:44:13+02:00

Konsultuj Szczecin

Cytując portal NGO.pl konsultacje społeczne to

proces dialogu pomiędzy przedstawicielami władz (każdego szczebla – od lokalnych po centralne) a mieszkańcami, mający na celu zebranie głosów mieszkańców i w oparciu o nie podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych.

W przypadku Szczecina konsultacje społeczne są prowadzone w różnych sprawach np.: zmian na Placu Orła Białego, zmian w sposobie realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, koncepcji zagospodarowania terenu. Na specjalnie stworzonej ku temu stronie www każdy mieszkaniec może zobaczyć jakie są prowadzone aktualnie konsultacje oraz w jaki sposób się w nich wypowiedzieć. Konsultacje prowadzą również organizacje pozarządowe czy Rady Osiedli.

W tym miejscu będzie można odnaleźć aktualne informacje o prowadzonych w Szczecinie konsultacji.

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XVII/479/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych:

par. 5 pkt.1
Prezydent może przeprowadzić konsultacje z własnej inicjatywy.

par. 5 pkt.2.
Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych składa się na ręce Prezydenta, a uprawnionymi do występowania z wnioskiem są:
1) mieszkańcy Gminy (w liczbie co najmniej 400);
2) komisja Rady właściwa rzeczowo w sprawie przedmiotu konsultacji;
4) radni Gminy (w liczbie co najmniej 4);
5) Rady Osiedla;
6) Młodzieżowa Rada.

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XVII/479/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych:

par. 5 pkt. 3 Wniosek powinien zawierać:
1) przedmiot, termin i zasięg terytorialny konsultacji;
2) formę konsultacji, określenie sposobu zgłaszania opinii, uwag i propozycji;
3) uzasadnienie z określeniem celu konsultacji;
4) wskazanie osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie złożonego wniosku oraz jej danych kontaktowych;
5) informację o sposobie dostępu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji.

par. 5 pkt. 4. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców Gminy, oprócz wymagań określonych w ust. 3, zawiera także:
1) wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu;
2) listę osób popierających wniosek zawierającą ich imiona, nazwiska i podpisy

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XVII/479/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych:

par. 5 pkt. 5 Wniosek spełniający wymogi określone w ust. 2 jest rozpatrywany przez Prezydenta w terminie 30 dni od dnia złożenia.

Konsultacje społeczne w Szczecinie

Strona mieszkaniec.szczecin.pl jest zarządzana przez Fundacje Sektor 3 w ramach zadania „Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji” na podstawie umowy CRU 19/0005620 z dnia 27.12.2019r. finansowanego ze środków Urzędu Miasta Szczecin.

Fundacja Sektor 3

biuro@sektor3.szczecin.pl
91-350-82-99
al. Wojska Polskiego 63, IV piętro