Konsultacje społeczne dotyczące założeń do projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Szczecin na lata 2021-2025

Okazją do rozmowy będzie tworzony obecnie Gminny Program Opieki nad Zabytkami, który jest ważnym, strategicznym dokumentem kształtującym politykę publiczną w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w naszym mieście.

Chcesz mieć wpływ na priorytety miasta? Weź udział w konsultacjach społecznych! Konsultacje trwają od dnia 3. listopada 2020 do dnia 3. grudnia 2020. Z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z pandemią działania konsultacyjne odbędą się w formule online za pośrednictwem narzędzi internetowych.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, który znajduje się w załaczeniu na dole strony. Aby wziąć udział w dyskusji na temat dokumentu, wyrazić własne zdanie, czy też zgłosić pomysły dotyczące sprawowania ochrony i opieki nad zabytkami prosimy o wypełnienie ankiety, która znajduje się pod linkiem: https://forms.gle/A21q6hBTC6UBc8e39

Spotkajmy się online

W ramach konsultacji zorganizowane zostaną 2 spotkania – jedno eksperckie dla organizacji społecznych oraz zawodowych związanych z ochroną zabytków oraz badaniem i popularyzacją lokalnego dziedzictwa kulturowego,  drugie – w formie otwartych warsztatów dla wszystkich chętnych mieszkańców.

Terminy spotkań:

  • 17 listopada 2020, godz. 17.00 – z przedstawicielami organizacji pozarządowych i organizacji branżowych.
  • 24 listopada 2020, godz. 17.00 – warsztaty otwarte.

Uwaga! Z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z pandemią wszystkie spotkania konsultacyjne odbędą się w formule online za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Wszelkie szczegóły zostaną podane z odpowiednim wyprzedzeniem przez organizatora spotkań Stowarzyszenie „Idee przez miasto”.

Napisz do nas

Konsultacje prowadzone będą również w formie ankiet dostępnych na stronie internetowej https://forms.gle/A21q6hBTC6UBc8e39 oraz w formie papierowej: do pobrania w przedsionku Urzędu oraz filii Urzędu przy ul. Rydla, a następnie do pozostawienia w urnach na terenie Urzędu Miasta i filii.

Przez cały czas trwania konsultacji dostępna będzie specjalna skrzynka mailowa pod adresem: zabytki@um.szczecin.pl, na którą mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi i propozycje dotyczące tematyki konsultacji. Nie przegap okazji do rozmowy o szczecińskich zabytkach! Zapraszamy do udziału w konsultacjach.