Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miasto Szczecin

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Szczecina do wypowiedzenia się na temat propozycji zasad przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Miasta Szczecin zawartych w projekcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

Kiedy?
Konsultacje dotyczące projektu uchwały odbywają się w terminie od dnia 25 kwietnia 2022 r. do dnia 25 maja 2022 r.

Jak wziąć udział w konsultacjach?
Formularz konsultacyjny, za pomocą którego można zgłaszać opinie i uwagi w przedmiocie konsultacji jest dostępny:
1) w wersji elektronicznej
2) oraz w wersji papierowej:

  • do pobrania w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w punktcie informacyjnym Biura Obsługi Interesantów. Wypełnione formularze składa się w pokoju 012.
  • do pobrania w filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu przy ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin. Wypełnione formularze, dostępne na stojaku o szyldzie „Wiadomości Szczecin” składa się w okienkach 27-28.

Uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji należy dostarczać:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając na adres sekretariat-bdo@um.szczecin.pl;
2) w formie papierowej, osobiście w siedzibie lub filii Urzędu Miasta Szczecin
albo za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wysyłając na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

Projekt Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych znajduje się w załączniku poniżej.

Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest
Biuro Dialogu Obywatelskiego
tel.: 91 4245105
e-mail: bdo@um.szczecin.pl