Konsultacje społeczne – budowa torowiska i pętli tramwajowej Mierzyn

 Urząd Miasta Szczecin zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących budowy torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn Konsultacje trwają od dnia 25 października do dnia 25 listopada 2021 r.

Inwestycja obejmuje modernizację trasy tramwajowej na odcinku od Ronda Gierosa do ul. Kwiatowej, z dobudową drugiego toru oraz budowę nowego odcinka dwutorowego od ul. Kwiatowej do nowoprojektowanej pętli „Mierzyn”. Projekt obejmuje również przebudowę układu drogowego w ciągu ulicy Ku Słońcu, wykonanie pętli autobusowej wraz z ciągami pieszymi, rowerowymi i parkingami rowerowymi dla obsługi podróżnych. Na wysokości ul. Kwiatowej zaprojektowano węzeł rozjazdowy, umożliwiający wjazd w torowisko w ul. Kwiatowej, zarówno od strony Ronda Gierosa jak i od strony Mierzyna. Na przebudowywanym odcinku znajdą się cztery perony tramwajowe. W ciągu układu drogowego znajdują się skrzyżowania z ul. Krętą, Różaną, Źródlaną, Przygodną, Kwiatową, Polskich Marynarzy, Hrubieszowską.

Inwestycje w liczbach

 • Planowana długość torowiska dwutorowego wyniesie ok. 1,2 km.
 • Długość torowiska na pętli ok. 0,56 km.
 • Przebudowa ul. Ku Słońcu na odcinku ok. 1,6 km.
 • Planuje się lokalizację 4 przystanków:
  • przy ul. Krętej, tramwajowo-autobusowy;
  • przy ul. Kwiatowej, tramwajowo-autobusowy;
  • przy ul. Marynarzy Polskich, tramwajowy;
  • przy CH Mierzyn, dwa perony tramwajowo-autobusowe i peron tramwajowy.

Dane techniczne

 • • prędkość projektowa V=60 km/h,
 • prędkość miarodajna – 70 km/h,
 • przekrój dwujezdniowy po 2 pasy ruchu w obu kierunkach (2 x 2),
 • szerokość pasa ruchu – 3,50 m,
 • szerokość chodników odsuniętych od jezdni min. – 1,5 m,
 • szerokość dwukierunkowych ścieżek rowerowych odsuniętych od jezdni – 2,00 – 2,50 m,
 • torowisko od ul. Kwiatowej do Ronda Gierosa zaprojektowano na nawierzchni bezpodsypkowej umożliwiającej jazdę autobusów po torowisku i ominięcie zatorów ulicznych.

Zieleń
Budowa torowiska do pętli Mierzyn wraz z przebudową układu drogowego będzie wymagała wycinki około 168 drzew. Plan nasadzeń drzew i krzewów zakłada: 288 nasadzeń zastępczych drzew i 940 m2 krzewów. Konsultacje społeczne zostały ogłoszone na wniosek Rady Osiedla Gumieńce, która odpowiada za stronę merytoryczną procesu.

Uwagi można zgłaszać:

 • w wersji elektronicznej – poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej dostępnej na stronie: mierzyn.szczecin.eu;
 • w formie papierowej – przekazując wypełnioną ankietę konsultacyjną osobiście lub pocztą na adres: Biuro Prezydenta Miasta, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin;
 • w formie papierowej – poprzez wrzucenie ankiety konsultacyjnej do urny znajdującej się w przedsionku przy głównym wejściu do Urzędu Miasta Szczecin (tzw. wejście prezydenckie), przy pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30 – 15:30
  lub w siedzibie Rady Osiedla Gumieńce, ul. Ku Słońcu 76, 71-047 Szczecin w każdy wtorek podczas dyżuru Rady Osiedla w godzinach: 17:00 – 18:00.

  Ankiety papierowe dostępne są do pobrania:

  • przy urnie konsultacyjnej umieszczonej w Urzędzie Miasta Szczecin w godzinach pracy urzędu
  • oraz w Radzie Osiedla Gumieńce w czasie dyżuru Rady.

Załącznik: Zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących budowy torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (.pdf, 138 KB)