Konsultacje Budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok

W dniach 7 i 9 listopada 2020 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok. Podstawą prawną ogłoszenia konsultacji jest Zarządzenie nr 545/20 Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Budżetu Miasta Szczecin na 2021 r., dostępnym po kliknięciu na link: http://bip.um.szczecin.pl/files/D38DAE22A80F4D62ABA2C9C93D0B424E/Bud%C5%BCet%202021_projekt_Publikacja_zmniejszony.pdf

Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem platformy internetowej w dniach:

  • 7 listopada 2020 r. (sobota) w godzinach od 11:00 do 13:00,
  • 9 listopada 2020 r. (poniedziałek) w godzinach od 17:00 do 19:00.