Konkurs „Pozarządowy Szczecin” edycja 2020

W tym trudnym dla wszystkich roku widzieliśmy jak Szczecinianie potrafią wspólnie działać by pomagać innym. Teraz nadszedł czas, aby nagrodzić wyróżniające się działania podejmowane przez mieszkańców naszego miasta. Zapraszamy do udziału w Konkursie „Pozarządowy Szczecin”.

Celem Konkursu jest pokazanie jak wielka jest moc społeczników – organizacji pozarządowych czy „wolnych elektronów” tworzących grupy nieformalne. Ludzi, którzy chcą działać i nie zrażają się przeciwnościami losu, których zresztą w tym roku nie brakowało – mówi Jan Karpierz z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3. Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu Szczecina, działających na terenie miasta i prowadzących swoje inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności. Chcemy zaprezentować i nagrodzić najlepsze, najbardziej oddziałujące na mieszkańców Szczecina projekty i inicjatywy, które były realizowane od września 2019 do września 2020 roku.

Nagrody przyznane zostaną w następujących kategoriach:

 1. projekt społeczny – czyli inicjatywa na rzecz określonej przez organizację pozarządową grupy, bez względu na sferę pożytku, w której była realizowana;
 2. akcja społeczno-obywatelska – czyli inicjatywa uczestnika podejmowana wraz z mieszkańcami, gdzie zaangażowanie w akcję mieszkańców jest na dużym poziomie i jest jego kluczowym elementem;
 3. projekt społeczno-obywatelski – czyli zadanie/ inicjatywa/ działanie/ akcja realizowana na rzecz mieszkańców Szczecina, mająca na celu przeciwdziałanie i łagodzenie skutków  pandemii koronawirusa SARS-CoV-2,  odpowiadająca ich potrzebom obecnie i w przyszłości.

Oceny nadesłanych zgłoszeń oraz wyboru nagrodzonych i wyróżnionych dokona Kapituła Konkursu składająca się
z minimum czterech Członków, w tym m. in. z: Fundacji Sektor 3, Urzędu Miasta Szczecin, Szczecińskiej Rady Pożytku Publicznego oraz  przedstawiciela mieszkańców Szczecina. Kapituła może również zadecydować o przyznaniu nagrody specjalnej.

W roku 2019 w Konkursie „Pozarządowy Szczecin” nagrody i wyróżnienia przyznano:

Projekt społeczny:

 • nagroda główna: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Szczecinie za projekt,
  „Kryminalny Szczecin”
 • wyróżnienie: Stowarzyszenie Nasze Golęcino za projekt, pn. „Festyn „U Franka””
 • wyróżnienie: Fundacja Zachodnia za projekt, pn. „Nawet dziecko to potrafi”

Akcja społeczno-obywatelska:

 • nagroda główna: Stowarzyszenie WYWROTKA za projekt, pn. „Kajakowy Eko Patrol”
 • wyróżnienie: Stowarzyszenie Media Dizajn/ Kamienica 1 Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia za projekt, pn. „#startujemyglosujemy na nową PRZESTRZEŃ Lechstartera w Szczecinie”
 • wyróżnienie: Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „Oswajanie Sztuki” za projekt, pn. „Śródmiejskie mozaiki”

Nagrodą główną w każdej kategorii jest bon o wartości 2000 zł, przeznaczony na sfinansowanie potrzeb (celów statutowych), wskazanych przez nagrodzoną organizację/ grupę nieformalną. Nagrodami – wyróżnieniami (po 2
w każdej kategorii) jest bon o wartości 400  zł, przeznaczony na sfinansowanie potrzeb (celów statutowych), wskazanych przez nagrodzoną organizację/ grupę nieformalną. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas Gali Obywatelskiej 4 grudnia 2020 r.

Można zgłosić dowolną ilość uczestników i inicjatyw. Przedmiotem oceny, w edycji 2020, będą inicjatywy zrealizowane w terminie od 1 września 2019 do 30 września 2020 roku. Zgłoszenie uczestnika dokonywane jest poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego:

 1. za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub składając go osobiście w biurze Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 przy al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie,
 2. przesyłając podpisany scan formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@sektor3.szczecin.pl.

Zgłoszenia należy przesłać w terminie od 1 do 30 października 2020 włącznie (obowiązuje data wpływu zgłoszenia). Inne formy przyjmowania zgłoszeń nie będą uwzględniane. Organizatorem Konkursu pn. „Pozarządowy Szczecin”, zwanego dalej Konkursem jest Fundacja Sektor 3 poprzez Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 z siedzibą w Szczecinie oraz Gmina Miasto Szczecin.

Regulamin Konkursu: (LINK)
Pozostała dokumentacja: formularz zgłoszeniowy, karty ocen: formalna, merytoryczna, globalna
Organizator: Fundacja Sektor 3 oraz Gmina Miasto Szczecin