IV Zachodniopomorskie Forum Wolontariatu online 1-4 grudnia 2020 r.

  • Organizacje pozarządowe

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie, Stowarzyszenie POLITES i Regionalne Centrum Wolontariatu, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zapraszają uczennice i uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych oraz uczennice i uczniów szkół ponadpodstawowych razem z opiekunami do udziału w IV Zachodniopomorskim Forum Wolontariatu, które odbędzie się online na platformie internetowej w dniach 1-4 grudnia 2020 r.

Celem Forum jest tworzenie miejsca do wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami, prezentacja zrealizowanych działań, zdobywanie wiedzy, nawiązanie kontaktów oraz wyróżnienie najcenniejszych inicjatyw zrealizowanych przez uczennice, uczniów i nauczycieli. Forum to przestrzeń inspiracji, doskonalenia umiejętności w zakresie działalności społecznej w lokalnym środowisku.

W tym roku, tym bardziej potrzeba aby młodzież z Pomorza Zachodniego mogła się spotkać, podzielić doświadczeniami, poznać ciekawe działania i osoby, wspólnie zastanowić się jak pomagać w bezpieczny sposób. Jak wskazują nasze doświadczenia z działań realizowanych z młodzieżą z SP 7, zaangażowanie w wolontariat podczas pandemii, daje poczucie wspólnoty i sprawstwa, “zajmuje głowę” i uwalnia od stresów, w konstruktywny sposób zajmuje wolny czas i pozwala pozytywnie wpływać na otoczenie. Priorytetem jest bezpieczeństwo, a Forum będzie też okazją do podzielenia się pomysłami. Jednocześnie zaznaczamy, że udział w Forum nie jest uwarunkowany działalnością w czasie pandemii, przeciwnie, chętnie poznamy działania realizowane w okresie od września 2019 r., a samo Forum jest przestrzenią wsparcia i rozwoju wolontariuszy, wymiany myśli.

Do udziału w Forum zapraszamy grupy uczniów z opiekunem, którzy zrealizowali działanie społeczne, wolontariackie, na terenie województwa zachodniopomorskiego w okresie od września 2019 do listopada 2020 r. W tym roku nie ograniczamy reprezentacji szkolnej do 3 osób, a to nauczyciele określają ilu uczniów reprezentujących daną szkołę weźmie udział w Forum na etapie zgłoszenia szkoły.

Dwa wydarzenia, otwarcie Forum wraz z prezentacją działań SKW we wtorek i zakończenie Forum w piątek zaplanowane są dla dużej publiczności, tj. dla wszystkich uczestników Forum. Na warsztaty, do wyboru przez uczniów, obowiązują limity miejsc i decydująca jest kolejność zgłoszeń. Każdy uczestnik Forum będzie mógł wziąć udział w jednym, wybranym warsztacie, a w przypadku wolnych miejsc, w większej ilości wybranych warsztatów. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego na Forum otrzymają Państwo od nas informacje o warsztatach i o zapisach uczniów na warsztaty. Przed warsztatami uczniowie i Państwo otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w wybranym warsztacie, bądź kilku.

Jak wziąć udział w Forum?

1. Wypełnij i wyślij krótki Formularz zgłoszeniowy, dostępny TUTAJ. Termin zgłoszeń to wtorek, 24 listopada 2020 r.
2. W odpowiedzi na wypełniony Formularz zgłoszeniowy, prześlemy informację o warsztatach dla uczniów i nauczycieli, z możliwością zapisywania się na wybrane warsztaty. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Wypełnij formularz publikacji, dostępny TUTAJ do czwartku 26 listopada.

Formularz służy do przedstawienia opisu akcji wolontariackiej, a dane, informacje i opisy w nim zawarte będą użyte podczas Otwarcia Forum i prezentacji działań wolontariackich ( prezentacja przygotowana przez organizatorów). Informacje, opisy działań będą także zawarte w publikacji “IV Zachodniopomorskie Forum Wolontariatu”, która będzie dostępna online.

Program online:

1 grudnia, wtorek, platforma internetowa
godz. 10:00 -11:30 otwarcie IV Zachodniopomorskiego Forum Wolontariatu
Dobre słowo na dobry początek
Prezentacja działań wolontariackich
realizowanych przez Szkolne Kluby Wolontariusza. Jeden SKW przedstawia jedno wybrane działanie/ akcję społeczną/ cykl działań zrealizowany w okresie od września 2019 do listopada 2020 r. Przedmiotem prezentacji mogą być działania wolontariackie realizowane przez uczennice i uczniów wraz z opiekunami, zarówno w czasie pandemii, jak i wcześniej. Forma prezentacji obejmuje około 3 minutowe wystąpienia i ewentualne pytania. Na podstawie przesłanych przez Państwa materiałów (w formularzu zgłoszeniowym publikacja) stworzymy prezentację zawierającą : nazwę szkoły, tytuł działania, zdjęcie i opis projektu. Podczas wydarzenia przedstawiciel/ przedstawiciele grupy uczniów będą opowiadać o danym projekcie. Na fanpage’u Stowarzyszenia POLITES na portalu facebook opublikujemy tego dnia album zdjęć prezentujących działania wolontariackie.

 2 grudnia, środa, platforma internetowa, warsztaty:

godz. 10:00 -11.30  Wolontariat z klasą w czasie pandemii. Pomoc seniorom. – Przemysław Landowski z gościnnym udziałem uczennic, uczniów i pracowniczek Centrum Seniora
godz. 12:00  -13.30  Pomaganie z głową. Jak dbać o dobrostan psychofizyczny? – Bartosz Ślaski

warsztat dla nauczycieli:

17:00 -18:30  Wsparcie psychologiczne dla nauczycieli, Karolina Flacht

3 grudnia, czwartek, platforma internetowa, warsztaty:

godz. 10:00 -11.30  Pies w koronie – grupa wsparcia w czasie zagrożenia COVID-19 – o tym  jak powstała ogólnopolska inicjatywa społeczna, która zrzesza zwierzolubnych wolontariuszy opowie Jolanta Broda

godz. 12:00-13.30 Pomoc zdalna koleżeńska, Pierwsza Pomoc w Lekcjach online – o narzędziach pomocnych w edukacji zdalnej opowie Przemysław Łazaronek

warsztat dla nauczycieli:

17:00-18:30 Wolontariat z klasą w czasie pandemii – Przemysław Landowski, Kasia Michałek i Ania Biały

4 grudnia, piątek, platforma internetowa:

godz. 11-11.45  Wolontariat europejski – Akhtem z Ukrainy  i Nancy z Francji – warsztat prowadzony będzie w języku angielskim

godz. 12:00 Zakończenie Forum. Nagrodzenie działań wolontariuszy.

IV Zachodniopomorskie Forum Wolontariatu jest realizowane w ramach projektu “Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat”. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Regionalne Centrum Wolontariatu w Szczecinie jest współfinansowane ze środków Miasta Szczecin.

Opiekunów zgłaszających reprezentacje szkół informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie „POLITES”, 70-206 Szczecin, ul. Dworcowa 19/205
  2. Dodatkowe informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani uzyskać pod adresem: iod@polites.org.pl
  3. Przetwarzanie danych jest niezbędne do organizacji Forum Wolontariatu i realizacji działań Regionalnego Centrum Wolontariatu.
  4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu osobom trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania wydarzenia oraz po jego zakończeniu przez okres 5 lat.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Dane osobowe zostały przez Pana/Panią podane dobrowolnie, a ich podanie jest niezbędne do realizacji zawartego porozumienia na warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
  9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu