Drugi nabór na rok 2021 w Programie Społecznik

  • Inne

Od pierwszego kwietnia można składać wnioski na drugi nabór w ramach Programu Społecznik. Aplikować mogą zarówno organizacje pozarządowe jak i grupy nieformalne. Wnioski są przyjmowane do 22 przez portal WITKAC.PL

1 kwietnia ruszył drugi nabór w Programie Społecznik. Wnioski można składać do 22 kwietnia 2021 przez platformę WITKAC.PL. Premiowane będą działania proekologiczne podejmowane w celu poprawy kondycji środowiska naturalnego.

W ramach naboru można startować w:

  • Mikrodotacje – projekty lokalne (dofinansowanie w wysokości do 4 tys. zł);
  • Regionalne Inicjatywy Obywatelskie – projekty o zasięgu powiatowym i wojewódzkim (dofinansowanie w wysokości do 10 tys. zł, jednak o wynikach naboru ostatecznie zdecydują mieszkańcy poprzez głosowanie internetowe).

W konkursie mogą brać udział m.in. organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje muszą spełniać m.in. łącznie następujące warunki:

  • posiadać siedzibę i/lub oddział na terenie województwa zachodniopomorskiego na podstawie pełnomocnictwa szczegółowego (nie jest wymagana siedziba podmiotu w subregionie, na którego terenie realizowana będzie inicjatywa oddolna);
  • prowadzić działania na terenie województwa zachodniopomorskiego;
  • planowana inicjatywa oddolna musi być zgodna z zakresem działalności statutowej Realizatora.

Łącznie na realizacje pomysłów w ramach dwóch filarów Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zarezerwował 1,3 mln zł, co pozwoli na dofinansowanie min.200 inicjatyw w ramach I filaru – Mikrodotacje oraz min. 50 inicjatyw w ramach II filaru – Regionalne Inicjatywy Obywatelskie.

Ważne dokumenty: http://spolecznik.karrsa.eu/regulaminy/