Będą pytali o to, jak żyć (lepiej) w Śródmieściu

  • Organizacje pozarządowe

ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki, OSWAJANIE SZTUKI i wSzczecinie zapraszają na debatę online.

 

 

Czy szczecińskie Śródmieście to miejsce do życia, czy raczej do bycia? Jak ta część Szczecina zmieni się w perspektywie dekady? A także – kto ma największy wpływ na zmiany w centrum miasta: urzędnicy, przedsiębiorcy, aktywiści, a może sami mieszkańcy?

 

Gośćmi będą:

 

  • Daniel Wacinkiewicz. Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin. Doktor habilitowany nauk prawnych. Ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa i samorządu. W latach 2011-2017 doradca Prezydenta Miasta Szczecina ds. strategii i rozwoju miasta.
  • dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US. Kieruje Instytutem Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w socjologii miasta. W swoich badaniach opisuje miejską kulturę, politykę protestu oraz relacje pomiędzy władzą a obrazami miast.
  • Karolina Grochowicka. Prezeska Stowarzyszenia „Idee przez miasto”. W działalności społecznej skupia się na zrównoważonym rozwoju miast i nowej kulturze mobilności. Możliwość chodzenia pieszo i poruszania się rowerem traktuje nie tylko jako formę transportu, ale przede wszystkim jako wskaźnik rozwoju miast. Zawodowo projektuje i realizuje programy szkoleniowe dla przedsiębiorstw i NGO. Autorka wielu projektów i kampanii społecznych, m.in. projektu „Bezpieczny i widoczny pieszy”, w ramach którego zmodernizowano 30 przejść dla pieszych w Szczecinie.
  • Jakub Mołda. Współwłaściciel i szef kuchni restauracji Marshal food, nagrodzonej w plebiscycie „Równa firma” wyróżnieniem przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego z województwa zachodniopomorskiego. Ambasador międzynarodowego projektu „Chefs for change”, kampanii RoślinnieJemy zrzeszającej szefów kuchni wokół idei odpowiedzialnego gotowania i promocji kuchni roślinnej.

 

Rozmowę poprowadzą: Paulina Stok-Stocka (OSWAJANIE SZTUKI) i Michał Kaczmarek (wSzczecinie). Debata będzie transmitowana online na Facebooku na profilach ŚRODKA Śródmiejskiego Punktu Sąsiedzkiego i portalu wSzczecinie. Start o 20.00 we wtorek, 27 października.

 

Debata jest częścią projektu „Jak żyć (lepiej) w Śródmieściu”, realizowanego przez OSWAJANIE SZTUKI. Działanie jest finansowane ze środków Gminy Miasta Szczecin.