Home2023-02-02T13:34:16+01:00

Aktywności

Po pierwsze, miej zdefiniowany, jasno określony cel (ideał, zadanie). Po drugie, zdobądź potrzebne zasoby by do niego dojść; wiedzę, pieniądze, materiały, metody. Po trzecie, skieruj wszystkie te zasoby na osiągnięcie celu

Arystoteles, Grecki filozof

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Kiedy władze miasta pytająo zdanie mieszkańców lub mieszkańcy chcą coś przedyskutować z władzami. Przykład: rewitalizacja Placu Orła Białego, zmiany systemu parkowania.

Szczeciński Budżet Obywatelski

Szczeciński Budżet Obywatelski

Od 2014 mieszkańcy Szczecina decydują o przeznaczeniu części budżetu miasta w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Każdy szczecinianin z pomysłem może zgłosić wniosek i przyczynić się do „ulepszenia” swojej okolicy. Jak?

Inicjatywa Lokalna

Inicjatywa Lokalna

Młodsza siostra Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Zakłada współpracę na linii mieszkaniec – Gmina w realizacji różnych działań jak np. spotkań, mini festiwali, dni ulicy czy drobnych prac budowlanych. W odróżnieniu od SBO wnioski w ramach Inicjatywy Lokalnej można składać cały rok i nie podlegają głosowaniu a ocenie punktowej.

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, związki, towarzystwa. To właśnie organizacje pozarządowe, czyli nie firmy i nie administracja. Działają w obszarze pożytku publicznego i dzięki nim mamy wiele dodatkowych atrakcji w naszym mieście. Zrzeszają hobbystów, artystów, aktywistów i ogólnie ludzi którzy chcą działać. Jak się do nich przyłączyć, jak założyć własną? Sprawdź

Rady Osiedli

Rady Osiedli

Rady Osiedli czyli najniższy szczebel administracji publicznej. Na terenie Szczecina mamy 38 Rad Osiedla które przede wszystkim, służą mieszkańcom jako organ pośredniczący pomiędzy ogółem mieszkańców osiedla i władzami miasta. Radni Osiedlowi mogą pomóc z nierównym chodnikiem, odbiorem śmieci i wieloma innymi problemami. Mogą również zorganizować festyn na wolnym powietrzu czy wspólne śpiewanie. Znajdź swoją Radę i zacznij działać!

Aktywność inaczej

Aktywność inaczej

Każdy z nas może być aktywnym mieszkańcem Szczecina. Oprócz wskazanych obok form aktywności można spróbować własnych sił w wolontariacie, różnych Radach lub sprawdzając jak są wydatkowane pieniądze publiczne.

Miejsca

Miejsca o których warto wiedzieć

Nie wszystko jesteśmy w stanie załatwić poprzez internet czy telefon. Czasem trzeba się przejść. Na mapie wskazaliśmy:

  • Miejsca prowadzone przez organizacje pozarządowe

  • Siedziby Rad Osiedli

  • Jednostki wspierające Gminy

Jeśli jakiegoś miejsca brakuje prosimy o wysłanie informacji na adres biuro@sektor3.szczecin.pl. Po sprawdzeniu tego miejsca zostanie ono dodane na mapę.

Wydarzenia

Szczecin jest największym ośrodkiem kulturalno-społecznym na terenie województwa Zachodniopomorskiego. Jako stolica województwa przoduje w działaniach na rzecz aktywności społecznej poprzez wprowadzanie szeregu udogodnień dla mieszkańców. W Szczecinie funkcjonują centra wspierania cudzoziemców, organizacji pozarządowych, seniorów, młodzieży, wolontariatu, aktywnych obywateli. Jest tutaj zarejestrowanych ponad 2500 organizacji pozarządowych działających w różnych obszarach.

Ilość podejmowanych przez Miasto, organizacje pozarządowe, mieszkańców inicjatyw jest bardzo duża a ich rozproszenie na terenie Miasta jeszcze większe. Fundacja Sektor 3 widzi problem jakim jest brak scentralizowanej, łatwej w odbiorze informacji dla aktywnych mieszkańców Szczecina, która byłaby dostępna na wyciągnięcie ręki. Gmina, organizacje, informacje grup nieformalnych, inicjatorów działań posiadają szereg internetowych stron tematycznych czy serwisów (strony www, grupy, fora, strony na serwisach społecznościowych), jednak są one słabo ze sobą połączone i nie odnoszą się do siebie nawzajem – nie istnieje kanał, w którym każdy mieszkaniec Szczecina może znaleźć działania społeczne, obywatelskie, kulturalne, muzyczne itp. prowadzone przez aktywne społeczności czy w ramach realizacji zadań publicznych, proponowanych spotkań dla mieszkańców w ramach współpracy z administracją czy zachęcające do społecznego włączania się w działania Szczecina. Dlatego, ważne jest, aby mieszkaniec Szczecina w jednym miejscu mógł znaleźć informacje, które pomogą mu w tworzeniu przestrzeni zarówno dla siebie jak i dla innych.

Odpowiedzią na ten problem jest niniejsza strona. Ma ona być miejsce w sieci, które stale się rozwija i jest na bieżąco aktualizowane. Oczywiście w mieście liczącym ponad 400 tysięcy mieszkańców trudno wiedzieć o wszystkim co się dzieje, dlatego zachęcamy do kontaktu z Fundacją, aby strona była jak największym źródłem informacji o działaniach w mieście i dla miasta!

Strona mieszkaniec.szczecin.pl jest zarządzana przez Fundacje Sektor 3 w ramach zadania „Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji” na podstawie umowy CRU 19/0005620 z dnia 27.12.2019r. finansowanego ze środków Urzędu Miasta Szczecin.

Fundacja Sektor 3

biuro@sektor3.szczecin.pl
91-350-82-99
al. Wojska Polskiego 63, IV piętro