Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin

Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin. Konsultacje trwają od dnia 19 marca 2021 r. do dnia 19 kwietnia 2021 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyznacza kierunki rozwoju miasta w perspektywie najbliższych 30 lat, jest jednym z narzędzi służących prowadzeniu zrównoważonej polityki przestrzennej miasta, dlatego zachęcamy do wzięcia aktywnego udziału w tworzeniu tak ważnego dla miasta dokumentu.

Zapraszamy do zapoznania się  z projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin (dokument dostępny poniżej)

Złóż swoje uwagi do projektu

Zainteresowani mogą na formularzu konsultacyjnym (.pdf, 0,40 MB) złożyć swoje uwagi do projektu Studium. Uwagi w sposób zwięzły powinny odnosić się do poszczególnych części konsultowanego projektu i zawartych w nich zagadnień.

Wypełniony formularz można dostarczyć:

  1. elektronicznie na adres: bppm@um.szczecin.pl
  2. tradycyjnie (osobiście lub pocztą) na adres: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta, ul. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin;
  3. wrzucając formularz konsultacyjny do urny znajdującej się przy wejściu do Urzędu Miasta Szczecin (prawe skrzydło), przy pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin oraz przy wejściu do Filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu, przy ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Dokumenty do pobrania – LINK