Strategia elektromobilności 2035. Wypowiedz się!

Do 28 września 2020 r. czekamy na uwagi i wnioski mieszkańców dotyczące projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina 2035.

W jaki sposób dostarczyć swoje opinie?

Zapraszamy do pobranie formularza konsultacyjnego dostępnego na dole strony w formie załącznika, lub kliknięcie na link: formularz konsultacyjny. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres: lkosmala@um.szczecin.pl lub tradycyjnie na adres: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Zarządzania Projektami, 70-456 Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1.

Swoje uwagi i opinie można również zgłosić ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, przy pl. Armii Krajowej 1, w Wydziale Zarządzania Projektami, w pokoju nr 403A, w godzinach 13.30-15.30 (po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie Wydziału Zarządzania Projektami, tel. 91 435 11 64, e-mail: sekretariat-bs@um.szczecin.pl).

Gdzie można zapoznać się z dokumentami?

Projekt Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina 2035 jest dostępny dla mieszkańców w następujących miejscach:

– w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1, w Wydziale Zarządzania Projektami w pokoju nr 403A, w godzinach 7.30 – 15.30,
– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin,
– na niniejszej stronie po kliknięciu na link: Projekt Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina 2035.

Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina 2035 jest finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2. Strategia rozwoju elektromobilności.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!