Trwa formalna i merytoryczna weryfikacja projektów zgłoszonych w tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. A już teraz mogą się z nimi zapoznać również mieszkańcy miasta.

Łącznie jest ich 188. 158 projektów wpłynęło drogą elektroniczną, a pozostałe 30 – w formie papierowej. Wśród nich 34 to projekty ogólnomiejskie, natomiast na 22 obszary lokalne przypada w sumie 154 projektów lokalnych. Najbardziej aktywni i pomysłowi okazali się mieszkańcy obszaru Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze, którzy złożyli  14 propozycji oraz obszaru Żydowce – Klucz , Podjuchy, Zdroje, z 13 projektami.  Po 10 projektów pochodzi z obszarów: Osów, Głębokie – Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze, a także Pogodno, Łękno i  Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód. Natomiast zaledwie po 3 projekty dotyczą Turzyna i Dąbia, a 4 obszaru Słoneczne, Majowe.

Wstępny przegląd wykazał, że wśród kategorii tematycznych przeważają pomysły związane z zielenią, np. parki kieszonkowe, skwery, nasadzenia drzew, a także infrastrukturą drogową: przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe, chodniki. Nowością są projekty związane z profilaktyką zdrowotną. Większość to pomysły  zupełnie nowe, ale są też takie, które pojawiały się w poprzednich edycjach.

Z wszystkimi pomysłami zgłoszonymi do SBO2022 można już teraz zapoznać się na stronie: www.sbo.szczecin.eu w zakładce ZGŁOSZONE PROJEKTY. Nie oznacza to jednak, że na każdy z nich będzie można głosować. Każdy wniosek będzie bowiem przechodził przez kolejne etapy weryfikacji, w których sprawdzane jest czy zostały zachowane wymogi formalne wniosku, czy projekt zawiera niezbędne załączniki np. listę poparcia minimum 10 osób, czy pomysł jest zadaniem własnym gminy i może być finansowany ze środków  miejskich, czy jest możliwość realizacji projektu we wskazanej przez autora lokalizacji, itp.

– Proces weryfikacji już trwa – mówi Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego UM. – Na tym etapie ważna jest współpraca na linii urząd – liderzy, część wniosków wymaga bowiem dokonania uzupełnień czy innych modyfikacji,  aby finalnie pomysły mieszkańców były możliwe do realizacji i znalazły się na listach do głosowania.

Opiniowanie w UM kończy wynik weryfikacji merytorycznej, kolejny etap to ocena społecznego zespołu opiniującego, który zatwierdza poszczególne projekty na listę do głosowania. Jesienią mieszkańcy Szczecina zadecydują, które projekty maja zostać zrealizowane.