Za nami już 5 posiedzeń, podczas których członkowie Zespołów wybrali Przewodniczących i Wiceprzewodniczących oraz weryfikowali projekty zgłoszone do tegorocznej edycji SBO.

Spotkania odbywają się zdalnie i są organizowane zwykle w poniedziałki i czwartki – w zależności od potrzeby i ilości projektów do omówienia. Zapraszamy autorów projektów i mieszkańców do śledzenia transmisji z obrad na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub zgłoszenia chęci czynnego uczestnictwa do sekretariatu Biura Dialogu Obywatelskiego na adres e-mail: sbo@um.szczecin.pl, telefon: 91 424 5105.

Informacje o posiedzeniach i terminach zamieszczane są na stronie głównej sbo.szczecin.eu w zakładce Zespoły Społeczne SBO oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy).

Więcej informacji o weryfikacji projektów można znaleźć w zakładce Zasady SBO-weryfikacja.