W nadchodzący weekend i Mikołajki mieszkańcy, którzy nie oddali jeszcze swoich głosów na projekty w tegorocznej edycji SBO będą mogli to zrobić również podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego!

Przypominamy. To już ostatnia szansa na wybór i oddanie swoich głosów na projekty SBO. w tym roku mieszkańcy naszego miasta mogą wybierać spośród 114 projektów, które znajdują się na liście do glosowania (23 ogólnomiejskie, 91 lokalnych).

Głosowanie trwa tylko do 7 grudnia go godz. 9.00.

Zobacz filmy, dowiedz się, czym jest SBO i zagłosuj na wybrane projekty!

W Polskim Języku Migowym https://youtu.be/CW738aDkMkg

W języku rosyjskim  https://youtu.be/DDwW4bpwGXw

W języku ukraińskim https://youtu.be/TzG0mUjyu-A

Głosujemy!

W głosowaniu, w formie elektronicznej lub papierowej, może wziąć udział każdy mieszkaniec Szczecina niezależnie od wieku i miejsca zameldowania.

Jak głosujemy?

Głosowanie na projekty odbywa się:

1.     w formie elektronicznej:

Głosowanie elektroniczne obsługiwane jest przez system informatyczny. Głosy można oddawać z dowolnego miejsca o dowolnej porze. Potrzebny jest jedynie dostęp do Internetu.

2.     w formie papierowej:

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem papierowych kart, które po wypełnieniu należy wrzucić do specjalnej urny znajdującej się w Urzędzie Miasta Szczecin na pl. Armii Krajowej 1 lub w  Filii Urzędu Miasta przy ul. Rydla 39-40.

Wypełnioną kartę do głosowania można także dostarczyć do Urzędu Miasta drogą korespondencyjną na adres Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, lub do Filii Urzędu na adres: ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin z dopiskiem na kopercie Głosowanie SBO 2022.

O zachowaniu terminu głosowania decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu.

Punkty do głosowania organizowane przez urząd:

1. Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

2. Filia Urzędu Miasta ul. Rydla 39-40, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Punkty do głosowania organizowane w ramach Akademii SBO:

1. 4-5.12.2021, godz.12:00-18:00  – Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy

2. 6.12.2021 r. godz. 15:00-20:00 – Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy

Do dyspozycji Mieszkańców jest również BUDŻETOBUS.

UWAGA! Każdy głosujący ma do wykorzystania 5 głosów:

2 głosy na projekty ogólnomiejskie,

3 głosy na projekty lokalne.

Pamiętaj! Na jeden projekt (zarówno ogólnomiejski, jak i lokalny) można oddać maksymalnie dwa głosy.

Żeby głosowanie było ważne musisz oddać co najmniej 1 głos. Głosowanie na projekty nie jest poddane rejonizacji – można głosować na wybrane projekty z dowolnej lokalizacji.

KARTA DO GŁOSOWANIA BĘDZIE NIEWAŻNA w PRZYPADKU:

(Najczęściej popełniane błędy)

– braku wymaganych podpisów,

– niewypełnienia obowiązkowych pól,

– braku znaku „X” przy wybranych projektach,

– wyboru większej ilości projektów w danej kategorii,

– oddania większej ilości głosów na jeden projekt,

– adres zamieszkania jest inny niż Szczecin,

– dane są nieczytelne,

– numer PESEL jest niepoprawny.

Zagłosować można tylko jeden raz! w przypadku dwukrotnego zagłosowania: oddania głosów  za pośrednictwem papierowej karty oraz drogą elektroniczną, głos oddany za pośrednictwem papierowej karty zostanie uznany za nieważny.

Realizowane będą projekty, które w danym obszarze: ogólnomiejskim i lokalnym uzyskają największą liczbę głosów – do wyczerpania puli środków w danym obszarze.