SBO 2021: zespoły działają!

Za nami już 7 posiedzeń Zespołu Opiniującego, podczas których członkowie Zespołu weryfikowali projekty zgłoszone do tegorocznej edycji SBO.

Wszystkie informacje o posiedzeniach, terminach oraz link do transmisji z posiedzenia znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Konsultacje Społeczne (Konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2021/Zespół Opiniujący i Odwoławczy).

Przypominamy, że zadaniem Zespołów Społecznych jest zbadanie, czy weryfikacja projektów przebiega prawidłowo. Członkowie Zespołu zwracają szczególną uwagę na to, czy pomysły, które zostały zweryfikowane pozytywnie są ogólnodostępne. Zespoły społeczne SBO to: Zespół Opiniujący i Zespół Odwoławczy, które są powołane przez Prezydenta Miasta Szczecin. Więcej informacji o Zespołach i weryfikacji projektów znajduje się na stronie sbo.szczecin.eu (sbo.szczecin.eu/zasady sbo/weryfikacja).