SBO 2021: jeden z projektów odrzucono

Aktualizacja z godziny 19.00 – decyzją Zespołu Opiniującego projekt Kierunek Północ zostaje odrzucony z głosowania z możliwością odwołania.

Zgodnie z regulaminem SBO to społecznicy, czyli członkowie Zespołu Opiniującego zdecydują o losach projektu. Biuro Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin, jako koordynator procesu konsultacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego zmieniło pierwotną, pozytywną ocenę urzędu, w związku z tym projekt „Kurs na Północ – Wieża Bismarcka, Park Tilebein, Stanica Wodniacka „Wodna”, Szlak Widokowy” uzyskuje status zweryfikowany negatywnie.

– Nasza ocena nie odnosi się do wartości merytorycznej projektu, którą znamy i doceniamy – mówi Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego UM. – Nie możemy jednak pozostać obojętni na głosy sprzeciwu wobec działań podjętych przez wnioskodawców. Bezsprzecznie uznać należy, iż oferowanie wynagrodzenia za zbieranie głosów mieszkańców stoi w sprzeczności z zasadą równości podmiotów zgłaszających projekty do budżetu obywatelskiego, samą ideą dobrowolności głosowania i uczestniczenia w konsultacjach społecznych, a także ogólnymi normami etycznymi.

Decyzja ma związek z ofertą pracy, która pojawiła się w mediach społecznościowych o treści: „PRACA – ZBIERANIE PODPISÓW. Praca polega na zbieraniu podpisów na terenie Szczecina przy użyciu tabletów. Dziennie wymagane od Ciebie jest zbieranie głosów od 42 osób. Za głos od jednej osoby oferujemy 3 zł.

(…) jeżeli szybciej zbierzesz 42 głosy to możesz skończyć pracę już po 4h lub zarobić więcej(…)

(…) im więcej zbierzesz, tym więcej zarobisz (…)

(…) Głosy dotyczą:  zagospodarowania terenu wokół wieży Bismarcka, rewitalizacji Parku Tielebeinów, budowy stanicy Wodniackiej „Wodna”, stworzenie Północnego Szlaku Widokowego, stworzenie Polany Rodzinnej Księżniczki Dąbrówki (..)”

Po zapoznaniu się z w/w faktami  Zespół Opiniujący i Odwoławczy wydały wspólne stanowisko rekomendujące usunięcie projektu, natomiast Biuro Dialogu Obywatelskiego zmieniło ocenę projektu na „Zweryfikowany negatywnie”. Kolejnym krokiem będzie decyzja zespołu opiniującego. Informacja o terminie najbliższego posiedzenia zostanie opublikowana na stronie konsultuj.szczecin.pl, w zakładce „Konsultacje z mieszkańcami”/„Szczeciński Budżet Obywatelski”/”Zespół Opiniujący i Odwoławczy”.

– źródło: wiadomosci.szczecin.pl