SBO 2021: ewaluacja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021

Na oficjalnej stronie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego jest dostępne podsumowanie edycji 2021. Zachęcamy do zapoznania się z wnioskami!

Ósma edycja przyniosła wiele emocji zarówno mieszkańcom jak i wnioskodawcom. Pod okiem specjalistów z Uniwersytetu Szczecińskiego powstała ewaluacja SBO#2021.

Dokument opracował Zespół w składzie:

  • dr Robert Bartłomiejski (Instytut Socjologii US) – kierownik projektu
  • dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US (Instytut Socjologii US)
  • dr Włodzimierz Durka (Instytut Socjologii US)
  • dr Dorota Kowalewska (Instytut Nauk o Polityce i o Bezpieczeństwie US)
  • dr Anna Nowak
  • dr Regina Thurow

– Ewaluacja jest dla nas zawsze materiałem bogatym we wskazówki, które pomagają nam podsumować zakończoną edycję – mówi Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego.– Każda edycja jest dla nas wyzwaniem bogatym w nowe doświadczenia, które wskazują nam zarówno sprawdzone rozwiązania, które warto kontynuować oraz kierunek dalszych zmian.

– Raport, pomimo trudnego roku, ze względu na obostrzenia związane z pandemią Covid – 19, ograniczonego czasu badania oraz ilości osób, wskazuje nam, zarówno które elementy Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego zostały pozytywnie ocenione przez mieszkańców, jak wprowadzenie obszarów lokalnych, list poparcia, czy możliwość głosowania przez Internet osób niezameldowanych w Szczecinie oraz takie, które wymagają pracy, lub zmian systemowych – dodaje Magdalena Błaszczyk. – Te wnioski w połączeniu z naszą wiedzą i rozmowami z różnymi grupami zainteresowanych dają nam pełniejszy obraz całego procesu.

Ewaluacja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 – raport

Ewaluacja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 – prezentacja

Informacje dotyczące ewaluacji konsultacji społecznych 2020 dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Konsultacje Społeczne (http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116022.asp).