SBO 2021: „TWÓJ POMYSŁ NA MIASTO”– MAMY TO! 192 POMYSŁY NA SZCZECIN

Mieszkańcy w tym roku tylko elektronicznie złożyli 147 lokalnych i 30 ogólnomiejskich projektów do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego oraz dodatkowo 15 projektów złożono w formie papierowej.

Chcemy podziękować za każdy pomysł i propozycję, które wpłynęły do nas w trakcie tegorocznego naboru – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta. – Szczególne podziękowania należą się jednej z najstarszych projektodawczyń w historii SBO, 87 letniej mieszkance naszego miasta, która zdecydowała się w tym roku złożyć dwa swoje  projekty, jednocześnie udowadniając, że aktywność społeczna i zaangażowanie są możliwe w każdym wieku.

Obecnie wnioski są opiniowane pod względem formalnym przez Biuro Dialogu Obywatelskiego. Projekty zostaną opublikowane na stronie sbo.szczecin.eu po weryfikacji formalnej (I ETAP), gdzie będzie mógł się z nimi zapoznać każdy mieszkaniec naszego miasta.  Te, które pozytywnie przejdą weryfikację formalną zostaną poddane weryfikacji pod kątem możliwości ich realizacji (weryfikacja merytoryczna – II ETAP). Projekty, które przejdą pozytywnie całą procedurę  i zostaną zatwierdzane przez Zespół Opiniujący (III ETAP), trafią na listę do głosowania. Mieszkańcy wybiorą  najlepsze z nich jeszcze w tym roku.

Tegeroczna pula SBO to 14 606 083 zł do wydania.  Każdy mieszkaniec mógł złożyć nieograniczoną liczbę propozycji.

w tym roku pod względem ilości złożonych wniosków w obszarach lokalnych mamy bardzo wyrównaną sytuację – podsumowuje Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego UM. – w każdym z obszarów mieszkańcy złożyli przynajmniej 5 wniosków, najwięcej, bo 11 złożyli mieszkańcy obszaru: Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje.

Projekty mogły być:

– ogólnomiejskie – takie, z których będą mogli korzystać mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy, na które przeznaczono 30% środków.

oraz

– lokalne –  na które przeznaczono 70% środków. Podział środków został rozdysponowany pomiędzy 22 obszary lokalne  na podstawie ilości mieszkańców poszczególnych obszarów oraz ich powierzchni.

*podana liczba projektów może zostać zmieniona w przypadku ew. złożenia wniosku drogą listowną, w wymaganym terminie, o czym decyduje data stempla pocztowego.