RO Drzetowo-Grabowo | Konkurs piosenek i pieśni patriotycznych