Regulamin Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu nowego regulaminu SBO. Zapraszamy mieszkańców do wypowiedzenia się na temat propozycji zasad, według których przeprowadzone będą kolejne edycje budżetu obywatelskiego w Szczecinie.

W konsultacjach można wziąć udział w dniach od 13 listopada do 13 grudnia 2021 r., korzystając z różnych form uczestnictwa.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców w sprawie projektu regulaminu. Mając na uwadze potrzeby mieszkańców, doświadczenia z poprzednich edycji SBO, wyniki przeprowadzanych ewaluacji, ale także pozostając w zgodności z obowiązującym porządkiem prawnym zostały zaproponowane zmiany w procedurze.

Utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkiem ustawowym każdego miasta na prawach powiatu, również Szczecina. Co roku przeznacza się na ten cel co najmniej 0,5% wydatków gminy. Szczeciński Budżet Obywatelski to szczególny rodzaj konsultacji społecznych, których celem jest włączenie mieszkańców w proces decydowania o sposobie wydatkowania części budżetu miasta Szczecin.

Budżet Obywatelski w Szczecinie jest organizowany od 2014 roku. Około 30 tysięcy osób w każdej edycji głosuje na pomysły zgłaszane przez mieszkańców. Dzięki temu zostało wybranych do realizacji już ponad 100 projektów.

Konsultacje społeczne są prowadzone w formie:

  1. badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin poprzez umieszczenie projektu regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na stronie konsultuj.szczecin.pl oraz zebrania pisemnych uwag na temat projektu regulaminu;
  2. otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Miasta Szczecin;
  3. spotkań poszczególnych grup eksperckich.

Jak wziąć udział w konsultacjach:

zgłaszając opinie i uwagi na formularzu konsultacyjnym

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając na adres regulaminsbo@um.szczecin.pl;
  2. osobiście w siedzibie lub filii Urzędu Miasta Szczecin
  3. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wysyłając na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin;
  4. poprzez wrzucenie formularza konsultacyjnego do urny znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin oraz w filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu

Formularz konsultacyjny jest dostępny:

  1. w wersji elektronicznej,
  2. w wersji papierowej, do pobrania w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin oraz w filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu przy ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin w Biurze Obsługi Interesantów oraz przy urnie na dokumenty umieszczonej w przedsionku głównego wejścia do Urzędu Miasta Szczecin, w godzinach pracy urzędu.

biorąc udział w otwartych spotkaniach konsultacyjnych dla mieszkańców organizowanych w terminach:

Spotkania eksperckie dobędą się w terminach:

Korzystanie z platformy ZOOM w celu udziału w powyższych spotkaniach jest bezpłatne.

Spotkanie konsultacyjne Komisji ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży Rady Miasta Szczecin –18 listopada 2021 r. godz. 08:30

Wsparcia badawczo–merytorycznego w procesie konsultacji społecznych dotyczących nowych zasad SBO udziela Zespół Badaczy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pomocne informacje:

Obowiązująca uchwała Rady Miasta Szczecin oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie budżetu obywatelskiego: https://sbo.szczecin.eu/materialy-do-pobrania-sbo-2022
Raport z ewaluacji SBO 2021: http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/files/73D19E839165433C834E0CC45E185A5D/raport_2021_I.pdf
Informacje na temat realizacji projektów SBO z poprzednich edycji: https://sbo.szczecin.eu/mapa_projektow_all

Więcej informacji o Szczecińskim Budżecie Obywatelskim: www.sbo.szczecin.eu

Informacji o konsultacjach udziela:

Biuro Dialogu Obywatelskiego
tel.: 91 424 5105,
e-mail: bdo@um.szczecin.pl