Regulamin określający zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Phasellus varius tempor tellus, auctor commodo.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r.  o rewitalizacji ( Dz. U. z 2021 r. poz.485), zawiadamiam:

o rozpoczęciu na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych dotyczących projektu „Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji”

Wnioski i uwagi do projektu dokumentu można składać przez 30 dni tj. od dnia 23.11.2021 r. do dnia 23.12.2021 r. w następujący sposób:

1. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: konsultuj.szczecin@gmail.com;

2. podczas eksperckich dyżurów telefonicznych prowadzonych przez autorów opracowania, którzy będą również udzielać wyjaśnień i odpowiedzi:

  • w dniu: 27.11.2021 w godzinach 10.00-13.00
  • w dniu: 1.12.2021 w godzinach 16.00-18.00
  • w dniu: 4.12.2021 w godzinach 10.00-13.00
  • w dniu: 8.12.2021 w godzinach 17.00-19.00
  • w dniu: 11.12.2021 w godzinach 10.00-13.00
  • w dniu: 13.12.2021 w godzinach 15.00-17.00

pod numerem telefonu: 531 105 307;

3. na spotkaniu otwartym, które odbędzie się w dniu 16.12.2021 r. o godz. 17:00 w siedzibie Szczecińskiej Agencji Artystycznej, al. Wojska Polskiego 64

4. drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Szczecin, Biuro Rewitalizacji, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin;

5. bezpośrednio do specjalnie przygotowanych urn, znajdujących się przy Urzędzie Miasta pl. Armii Krajowej 1 i przy ul. Rydla 39-40 w Szczecinie;

6. ustnie do protokołu (po wcześniejszym telefonicznym lub elektronicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 531 105 307).

W celu usprawnienia komunikacji, zaleca się składanie uwag i wniosków drogą elektroniczną.

W załączeniu Projekt „Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji”Formularz konsultacyjny oraz Ankieta.