Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Program powstał w oparciu o wiedzę i praktykę liderów szczecińskich organizacji pozarządowych, jak i pracowników Urzędu Miasta Szczecin. Tak przygotowany Program ułatwi wydobycie i wykorzystanie potencjału sektora pozarządowego w celu dalszego rozwoju naszego Miasta. Zapisy Programu są wyrazem ogromnego zaufania, jak i nadziei pokładanych w aktywnych organizacjach działających na rzecz polepszenia jakości życia w naszym Mieście.
Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w okresie od dnia  4 września 2020 r. do dnia 1 października 2020 r., na terenie Gminy Miasto Szczecin.
Celem konsultacji jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
Konsultacje społeczne są prowadzone w następujących formach:

1) badania opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez umieszczenie projektu Uchwały na stronie http://konsultuj.szczecin.pl oraz przyjmowanie pisemnych uwag do projektu Uchwały w terminie od dnia 4 września 2020 do dnia 1 października 2020 r.: elektronicznie na adres e-mail: bdo@um.szczecin.pl  oraz w wersji papierowej w przedsionku przed salą Sesyjną Urzędu Miasta (lewe skrzydło, dawna siedziba Filharmonii im. M. Karłowicza), przy Placu Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin oraz przy wejściu do Filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin.

2) organizacji zebrań Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dotyczących projektu Uchwały, w dniach: 9 września 2020 r., 16 września 2020 r., 23 września 2020 r. oraz 30 września 2020 r.

Zapraszamy wszystkie uprawnione podmioty do współpracy, a w szczególności do udziału w zebraniach.