NIE dla wycinki drzew na ul. Broniewskiego w Szczecinie

  • Inne

Petycja w sprawie wycinki drzew rosnących przy ul. Broniewskiego w Szczecinie.

Gmina Miasto Szczecin planuje remont ulicy Broniewskiego. Projekt przewiduje wycinkę 16 drzew. Tylko wycinka 4 sztuk jest podyktowana złym stanem zdrowotnym. Reszta drzew ma być wycięta ponieważ ich lokalizacja koliduje z planowaną inwestycją.

Jako mieszkańcy Szczecina jesteśmy zaniepokojeni, że kolejna inwestycja drogowa, która z założenia ma polepszyć codzienne życie mieszkańców, wymaga wycinki aż tylu drzew. Drzewa są elementem miejskiej zieleni, który jest kluczowy dla zdrowia i samopoczucia mieszkańców Szczecina. Drzewa oprócz produkowania tlenu i oczyszczania powietrza, wpływają na obniżenie temperatury, lepszą retencję wody, estetykę otoczenia, ale przede wszystkim działają uspokajająco i wpływają na lepsze samopoczucie mieszkańców miasta.

Dalsza część petycji dostępna na stronie: https://www.petycjeonline.com/nie_dla_wycinki_drzewa_na_ul_broniewskiego_w_szczecinie