Młodzieżowy Budżet Obywatelski startuje w lutym!

  • Inne

10 lutego startuje Młodzieżowy Budżet Obywatelski Szczecina. Projekty mogą składać grupy min. 3 uczniów ze szkół ponadpostawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.

Każda ze szkół ponadpodstawowych otrzymuje na realizację projektu lub projektów budżet w wysokości 8.500 złotych (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych).

Szczegółowe informacje dot. samego procesu składania projektów i ich późniejszego „życia” można znaleźć w dokumentacji dostępnej pod adresem: