Konsultacje społeczne projektu Programu „Region Przyjazny Rodzinie”

W imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do konsultacji społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2027 pt. „Region Przyjazny Rodzinie”.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do konsultacji społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2027 pt. „Region przyjazny Rodzinie”. Niniejszy Program powstał w oparciu o zapisy Art. 183, ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz. U. 2019, poz. 1111, t.j.).

Niniejszy Program jest dokumentem o charakterze operacyjnym przewidzianym do realizacji w najbliższych latach, który wyznacza cele i działania Samorządu Województwa w obszarze wsparcia i poprawy warunków życia i funkcjonowania zachodniopomorskich rodzin i mieszkańców.

Konsultacje są prowadzone w terminie od 7 czerwca do 7 lipca 2021 r. Uwagi do Programu proszę przesyłać mailowo za pomocą załączonego poniżej formularza, na adres mjasionowska@wzp.pl.

Osoba do kontaktów: p. Magdaleną Jasionowską, tel. 91 42 53 609, mail: mjasionowska@wzp.pl

Załączniki: