Konkurs na ambasadora/ambasadorkę wielokulturowości

  • Inne

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zaprasza do udziału w konkursie pn. „Ambasador Wielokulturowości”. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z województwa zachodniopomorskiego. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać projekty do konkursu indywidualnie lub drużynowo (np. jedna klasa, jedna rodzina).

Celem Konkursu jest m.in. wyłonienie najciekawszych projektów związanych z tematyką wielokulturowości w szkole, w domu, czy na osiedlu, rozwijanie wrażliwości i kompetencji międzykulturowych, przeciwdziałanie dyskryminacji kulturowej oraz przybliżenie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym wiedzy na temat różnorodnych grup mniejszościowych (narodowych, etnicznych) żyjących na Pomorzu Zachodnim oraz przybliżenie polskiej kultury dzieciom, które przybyły do Polski z krajów spoza UE.

Udział w konkursie polega na przygotowaniu projektu konkursowego, który może mieć dwojaki charakter.:

  • a) mogą to być prace plastyczno-techniczne oraz filmowe wykonane w dowolnej technice opatrzone informacją o sposobie wykorzystania jak np. przygotowana grafika może zostać wykorzystana do produkcji toreb ekologicznych, naklejek, plakatów.
  • b) mogą to być również oryginalne pomysły na działania samorządu w zakresie wspierania wielokulturowości jak np.: organizacja warsztatów. festiwalu, wystawy, przygotowanie albumu po mieście lub regionie ukazującego elementy, ślady wielokulturowości

Konkurs jest organizowany w związku z realizacją przez Województwo Zachodniopomorskie projektu pn.: „Obszary napływowe – Analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE” (akronim projektu) ARRIVAL REGIONS, w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Interreg Europa Środkowa 2014-2020 przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekty konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku na adres:

Urząd Marszałkowskie Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, z dopiskiem „Ambasador Wielokulturowości”

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia, wysłane po terminie, nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie konkursu. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu:

  • Paulina Chmielowska, email: pchmielowska@wzp.pl
  • Marta Ciesielska, email: mciesielska@wzp.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!