Konkurs grantowy GOZpodarne wyzwanie

  • Inne

Masz pomysł jak lokalnie promować gospodarkę o obiegu zamkniętym? Zapraszamy organizacje pozarządowe, jednostki samorządowe, szkoły oraz inne podmioty działające na rzecz społeczności lokalnych do udziału w konkursie grantowym Stena Recycling.

Zapraszamy organizacje pozarządowe, jednostki samorządowe, szkoły oraz inne podmioty działające na rzecz społeczności lokalnych. Z okazji 20-lecia Stena Recycling w Polsce, chcemy dofinansować 20 lokalnych, cyrkularnych projektów!

Nasze społeczeństwo coraz więcej uwagi poświęca zagadnieniom związanym z ochroną środowiska. Dlatego działania zgodne z ideą gospodarki obiegu zamkniętego, są dla wielu organizacji bardzo istotne. Rosnące zainteresowanie rozwiązaniami gospodarki cyrkularnej, to zarówno wyraz chęci sprostania wymogom stawianym przez prawo i konsumentów, jak również przyjęcie odpowiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska.

Wszelkie działania tego typu mają wymiar nie tylko czysto środowiskowy. Lokalne instytucje, szkoły, organizacje pozarządowe czy miejscowe przedsięwzięcia, realizując działania propagujące cyrkularne rozwiązania, pozytywnie wpływają na funkcjonowanie lokalnych społeczności.

W ramach konkursu „GOZpodarne wyzwanie” wyróżnimy najlepsze, lokalne i autorskie pomysły na promocję i realizację idei gospodarki cyrkularnej. Chcemy wesprzeć inicjatywy skierowane do społeczności lokalnych, czyli takie, które zachęcają do podejmowania aktywności w obszarze GOZ oraz mają wpływ na kształtowanie świadomości i postaw sprzyjających odpowiedzialnym wyborom konsumenckim.

Zgłoszenia konkursowe przyjmujemy od 1 czerwca do 20 lipca 2021 r. Wystarczy wypełnić prosty formularz dostępny na stronie www.stenarecycling.com/konkursgoz i przesłać go na adres konkursGOZ@stenarecycling.com.

Spośród nadesłanych pomysłów wybierzemy 20, które otrzymają granty w wysokości 5000 zł. Partnerem wspierającym konkurs jest Fundacja „Za górami, za lasami”. Serdecznie zapraszamy do podjęcia wyzwania na rzecz budowania gospodarki o obiegu zamkniętym.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.stenarecycling.pl/konkursGOZ