Bezpłatne warsztaty z programowania dla młodzieży

  • Inne

Zachodniopomorskie RoboCampy – trwa rekrutacja na bezpłatne kursy z programowania online dla młodzieży

Jesteś uczniem szkoły ponadpodstawowej i mieszkasz w województwie zachodniopomorskim? Już teraz ukierunkuj się na zawód przyszłości! Zachodniopomorskie RoboCampy to bezpłatne warsztaty online z programowania, dedykowane młodzieży, a organizowane w ramach projektu „Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką”. Program został zainicjowany przez Marszałka Województwa, Olgierda Geblewicza i jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Zachodniopomorskie RoboCampy to organizowane specjalnie dla młodzieży z województwa zachodniopomorskiego kursy online, w trakcie których uczniowie szkół ponadpodstawowych w wieku od 14 do 19 lat mogą zdobyć programistyczną wiedzę i rozwinąć umiejętności cyfrowe. W programie przewidzianych jest aż 300 miejsc! Pierwsze zajęcia startują już 17 lutego – w drugim tygodniu ferii.

Szczegóły akcji oraz zapisy znajdują się na stronie internetowej www.zachodniopomorskierobocampy.pl

Na młodzież czeka 20 kursów, każdy z nich trwa 24 godziny zegarowe, spotkania odbywają się w różne dni tygodnia (po 90 minut). Młodzież może się zapisać na kursy:

  • programowanie w języku Python (poziom zaawansowany i rozszerzony),
  • programowania w języku C# (poziom zaawansowany i rozszerzony),
  • tworzenie i zarządzanie bazami danych,
  • budowa stron internetowych.

 Dlaczego warto?

  • Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych trenerów i programistów ze szkoły Giganci Programowania.
  • Każdy uczestnik z minimum 80% obecności na zajęciach otrzyma certyfikat potwierdzający jego ukończenie.
  • Na najaktywniejszych uczestników kursów czekają nagrody i niespodzianki.

Do udziału w kursach nie są potrzebne specjalne umiejętności – kursy odbywają się na dwóch poziomach. Osoby pełnoletnie muszą mieć zgodę rodzica.

Kursy odbywają się w ramach projektu ,,Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 przez Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.