Akademia Europejska

 • Inne

Fundacja Schumana oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zapraszają do udziału w Akademii Europejskiej – cyklu seminariów on-line o tematyce europejskiej.

Czym jest Akademia Europejska?

Akademia to kurs online, którego celem jest poszerzenie wiedzy osób pracujących z młodzieżą na temat funkcjonowania Unii Europejskiej, w tym podejmowanych przez nią aktualnie działań. Kurs będzie składał się z ośmiu, 90-cio minutowych spotkań on-line, zorganizowanych w okresie grudzień 2020 – maj 2021.

Kto może wziąć udział w Akademii?

Kurs przeznaczony jest dla:

 • nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
 • innych osób pracujących z młodzieżą w sferze edukacji obywatelskiej lub europejskiej, np. trenerów, szkoleniowców, działaczy organizacji społecznych.

W Akademii mogą wziąć udział osoby z całej Polski. Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku dużego zainteresowania Akademią organizatorzy dokonają selekcji uczestników na podstawie przesłanych zgłoszeń. Preferowane będzie włączenie do Akademii osób z następujących grup:

 • nauczyciele/inne osoby pracujące aktywnie z młodzieżą w tematyce związanej z Europą – np. prowadzący Kluby Europejskie
  (lub podobne), koła zainteresowań o tej tematyce, organizujący wymiany/inne projekty na szczeblu europejskim z udziałem
  młodzieży;
 • osoby nieprowadzące dotychczas ww. aktywności, ale mające konkretne plany, aby podjąć tego typu działania.

Podczas rekrutacji organizatorzy postarają się także zapewnić względną równowagę geograficzną, jeżeli chodzi o miejsce pracy uczestników.

Program Akademii

Podczas seminariów poruszone zostaną następujące zagadnienia:

a. Czy Unia się wtrąca? Jakie są kompetencje Unii.
b. Dezinformacja. Na czym polega, jak sobie z nią radzić, co Unia próbuje robić w tej kwestii.
c. Europejski Zielony Ład. Dlaczego jest priorytetem w Unii i co z niego wynika dla Polski.
d. Postrzeganie Unii Europejskiej przez polską młodzież – wyniki badań i wnioski.
e. Unia Europejska w trakcie i po pandemii. Polityka unijna w związku z epidemią COVID i Plan odbudowy dla Europy.
f. Praca w instytucjach Unii Europejskiej od kuchni – czym się różni funkcjonowanie instytucji Unii i jej proces decyzyjny od działalności instytucji krajowych.
g. Programy UE dla młodzieży oraz nauczycieli. Informacje praktyczne.

Spotkania poprowadzą eksperci współpracujący z Fundacją Schumana lub Komisją Europejską.

Uwaga. Powyższą listę należy traktować jako roboczą. Zakres tematyczny może ulec niewielkim zmianom, w zależności od aktualnej sytuacji w Europie, dostępności ekspertów itp. Wszystkie osoby, które będą regularnie uczestniczyć w zajęciach (maksimum 1 nieobecność) otrzymają Certyfikat ukończenia Akademii Europejskiej Fundacji Schumana i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej.

Harmonogram spotkań

Przewidzianych jest 8 spotkań (ostatnie jako spotkanie końcowe) w okresie grudzień 2020-maj 2021. Spotkania planowane są w godzinach 16.00-17.30.

 • 1 spotkanie: 1 grudnia 2020
 • 2 spotkanie: 15 grudnia 2020
 • 3 spotkanie: 12 stycznia 2021

Terminy kolejnych zajęć zostaną ogłoszone później, z odpowiednim wyprzedzeniem.

Koszt uczestnictwa i wymagania techniczne

Udział w Akademii jest całkowicie bezpłatny. Ponieważ zajęcia będą odbywały się on-line, nie generuje ona żadnych dodatkowych kosztów dla uczestników. Powinni oni jedynie posiadać dostęp do komputera z Internetem i możliwość udziału w spotkaniach za pośrednictwem platformy ZOOM lub podobnej (w tym posiadać mikrofon ze słuchawkami, najlepiej także kamerę do komputera).

Jak zgłosić się do udziału?

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 13 listopada 2020 na adres poczta@schuman.pl. W temacie wiadomości prosimy wpisać ‘zgłoszenie do Akademii Europejskiej’. Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu na kurs zostanie przekazana drogą mailową do 18 listopada.


Organizatorzy: Organizatorami Akademii Europejskiej są Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Kontakt roboczy

Aldona Kuleszka
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
poczta@schuman.pl

Tel. 226217555 (ze względu na sytuację epidemiczną biuro Fundacji Schumana funkcjonuje w ograniczonym zakresie i mogą występować przerwy w dostępie do kontaktu telefonicznego).